Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Промишлени и аграрни сгради / Преподаватели /

гл.ас. д-р арх. Йордан Христов

Архитектурен факултет, Катедра Промишлени и аграрни сгради

гл.ас. д-р арх. Йордан Христов
E-mail hit_95@abv.bg
Постъпил в УАСГ 2012