Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Радослав Тодоров

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции

гл.ас. д-р инж. Радослав Тодоров
Кабинет Б428
Приемно време

За летния семестър 2017/2018

Понеделник от 10.30

Сряда   от 11.00

E-mail dti@mail.bg
Уебсайт radoslav.orlinov@gmail.com
Място и дата на раждане София 04.06.1985г.

Образование

Радослав Орлинов
 • Дипломиран инженер-магистър специалност „Строителство на Сгради и Съоръжения“, Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр.София, успех отличен 5.90
 • 3-години обучение по специалност „Маркетинг“ в Университета за Национално и Световно Стопанство
 • Завършено средно образование с отличен успех в Софийската Математическа Гимназия, гр.София

Професионални умения

 Владеене на следните софтуерни продукти:

 • Graitec Advance Design – FEM and Design;
 • Graitec Advance Steel – 3D моделиране, детайлиране и изработка на КМД;
 • Graitec Advance Concrete – 3D моделиране, изработка на кофражни и армировъчни планове;
 • Lusas – FEM;
 • SeismoStruct – Nonlinear and time-history analisys;
 • SAP2000 – FEM and Design;
 • ANSYS v14- FEM;
 • AutoCAD – 2D drafting and 3D modeling;
 • Wolfram Mathematica v8 – програмиране на изчислителни процедури;
 • Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint);

Шофьорска книжка:

 • Категория В – от 06.2003г.;
 • Категория C – от 08.2003г.;
   

 

Публикации

Публикации
 •  Р.Орлинов, Д.Динев „Нелинеен микромодел на типово съединение на едропанелна сграда за хоризонтални въздействия“, ХII Международна Научна конференция ВСУ, 2012г., Представил: Радослав Орлинов
 • Р.Орлинов, Ат.Николов, Д.Динев „Детайлен микромодел на съединение в едропанелна жилищна сграда за определяне на носеща способност и механизми на разрушение“, Международна юбилейна научно-приложна конференция, УАСГ, 2012г., Представил: Радослав Орлинов
 • Р.Орлинов, Ат.Николов, Д.Динев „Сравнение на микромодели на съединения в едропанелни жилищни сгради“, Международна юбилейна научно-приложна конференция, УАСГ, 2012г., Представил: Радослав Орлинов

Книги

СЕИЗМИЧНА ОСИГУРЕНОСТ НА ЕДРОПАНЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ.МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ

Автори: Атанас Николов и Радослав Орлинов

 

Друга информация

 • Участник в лятната академия Bauhaus Summer School 2013 - Waimar
 • Първа награда в конкурса за „Най-добра дипломна работа“, раздел „Строителна механика“, септември 2012г.
 • Следдипломен стаж в проектантско бюро „ИРКОН“, с ръководител инж.Цветан Георгиев, август 2012г.
 • Летен стаж в проектантска компания „БЕТА КОНСУЛТ 1“ с ръководител инж.Иван Хоров, септември 2011г.
 • Стипендия „проф. Тодор Карамански“ от КИИП-София за 2010-2011г.
 • Стипендия „проф. Б.Балушев“ от катедра „Геотехника“ на УАСГ за 2010-2011г.

Публикации

КнигиУчебни материали

Моделиране на стенна конструкция
Моделиране на стоманобетонна стенна конструкция в Advance Design

Безгредова плоча в AD
Моделиране на безгредова плоча в Advance Design

Постер за дипломна работа
Указания за разработване и примерен постер

Фото галерия

 • Постановка за изпитване на едропанелни съединения подложени на циклично знакопроменливо натоварване с контрол по преместване. Експериментът е проведен в Лабораторията по строителни конструкции на УАСГ през 2014г и е финансиран от ЦНИП на УАСГ
 • Видео 1 от 3
 • Видео 2 от 3
 • Видео 3 от 3
 • Експериментално изследване на прототип на фасаден носещ панел - УАСГ 2015
 • Анимация и видео на прототип на фасаден носещ панел - УАСГ 2015

Хоби

Линк към Проект ОПТИМА 

Там ще намерите програмни алгоритми за строителни инженери. Те са в работната среда на Wolfram Mathematica. За момента има разработени следните алгоритми:

- Модул Регулярност, Optima Regularity;

- Модул Носеща способност на огъване, Optima Bending capacity EC2 EC4;