Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Преподаватели /

инж. Демир Атанасов

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции - Докторант

инж. Демир Атанасов
Кабинет Б428
Приемно време

Понеделник от 8:00 до 10:00

E-mail dipl.eng.d.atanasov@gmail.com
Място и дата на раждане Асеновград 18.11.1992г.
Семейно положение Женен

Образование

 Докторантура: 04. 2017 г. – до сега
- Редовен докторант към катедра "Масивни конструкции" на Строителен факултет при Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр. София.

Висше образование: 09. 2011 год. – 07. 2016 г.
- Редовен студент в Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр. София, специалност "Строителство на сгради и съоръжения", профил "Конструкции" със среден успех от следването Отличен 5,50.

Средно образование: 09. 2007 г. – 06. 2011 г.
- Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков" – гр. Пловдив.

Езици

 Английски език

Публикации