Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Преподаватели /

доц. д-р инж. Методи Андреев

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции

доц. д-р инж. Методи Андреев
Кабинет Б16
Телефон 9635245/307
E-mail metodi_fce@uacg.bg
Място и дата на раждане Перущица 26 септември 1959 г.
Семейно положение женен с две деца
Постъпил в УАСГ 1990

Образование

висше техническо

Езици

ползва английски и руски

Професионални умения

работа с компютър; използване на професионален софтуер: ЕТАВS,PC-ПРОЕКТАНТ и др;

Членство

член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

Научни и академични длъжности

главен асистент