Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Преподаватели /

доц. д-р инж. Божидар Велев

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Божидар Велев
Кабинет Б 1047
Телефон 9635245/648
E-mail bvelev_fce@uacg.bg