Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Преподаватели /

гл.ас. инж. Сребрен Пишмиров

Факултет по транспортно строителство, Катедра Железници - Преподавател (починал)

гл.ас. инж. Сребрен Пишмиров
Кабинет Б753
Телефон 9635245/563
E-mail spishmirov_fte@uacg.bg
Място и дата на раждане София 09. 09. 1949 г
Семейно положение женен

Образование

1973 ВИСИ, гр. София специалност “Железопътно строителство”

Езици

немски, руски

Други длъжности и дейности

2001 Лицензиран оценител за оценка на недвижими имоти от Агенцията за приватизация, притежаващ лиценз №9956