Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Преподаватели /

доц. д-р мат. Юлияна Бонева

Факултет по транспортно строителство, Катедра Математика - Ръководител катедра

доц. д-р мат. Юлияна Бонева
Кабинет Р426
Приемно време

вторник:14.00-16.00

Телефон 9635245/321
E-mail boneva_fte@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. Варна 27.09.1972
Семейно положение омъжена

Лекционни курсове

Приложна математика - CCC(англоезично

Статистика - УУЗИ

Образование

Магистър по математика и информатика,ФМИ,СУ"Кл.Охридски"

Доктор по научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката

Езици

Английски и руски език

Научни интереси

Теория на матриците Пертурбационен анализ Приложения на математиката

Научни и академични длъжности

Асистент по математика, кат."Математика" - [2004-2006]

Главен асистент, кат. "Математика"-[2004-2013]

Доцент, кат."Математика" - [2013-]

Публикации


Конспекти

Учебни материали


Хоби

Туризъм