Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Георги Радославов

Строителен факултет, Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции

гл.ас. д-р инж. Георги Радославов
Кабинет Б-734
Приемно време

 Летен сем. 2018/2019:

Четвъртък (27.06)  09:00 - 11:00

Понеделник (01.07)  14:00 - 15:00

E-mail g.radoslavov@abv.bg
Уебсайт -
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 2010

Образование

2010 - 2013   Редовен докторант към кат. МДПК, УАСГ. Придобита научна степен: доктор. Тема: "Изследване на стоманени елементи с променливо напречно сечение", научен ръководител: доц. д-р инж. Георги Линков. 

2004 - 2009   Студент, редовна форма, специалност ССС, профил Конструкции, Университет по архитектура, строителство и геодезия; Придобита научна степен: магистър. 

Езици

Руски, английски