Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Владимир Кукурин

Хидротехнически факултет, Катедра Хидравлика и хидрология

гл.ас. д-р инж. Владимир Кукурин
Кабинет 421
Приемно време

02.01.2018г. : 13:00 - 14:00 часа в каб. 401
03.01.2018г. : 13:00 - 14:00 часа в каб. 401
04.01.2018г. : 13:00 - 14:00 часа в каб. 401
05.01.2018г. : 13:00 - 14:00 часа в каб. 401

Телефон +35929635245 / 662
E-mail v_kukurin@yahoo.com

Лекционни курсове

 Хидроинформатика

Езици

 Български

Английски

Немски 

Руски

Научни интереси

 Хидроинформатика, 

Хидравлично моделиране