Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Чавдар Пенелов

Строителен факултет, Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции

гл.ас. д-р инж. Чавдар Пенелов
E-mail penelov_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2010