Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Teaching Staff /

Assoc. Prof. Dr. Eng. Pаvеl Pаvlоv

Faculty of Geodesy, Department Geodesy and Geoinformatics

Assoc. Prof. Dr. Eng. Pаvеl Pаvlоv
Office Room R411, R406
E-mail ppavIov_fsg@uasq.bg

ConspectsКонпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.
Конпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.

Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.
Конпект по Геоинформатика, част II, 2018 год.

Study materials
Морска геодезия
Програма SeaGeo за РНС и генериране на измервания с GPS и Ехолот


СКГИОМ - Формат на файловете с данни от преки геодезически измервания
Приложения към Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри

Coursework ans assignments


Задание Геодезия, част I, Работа с топографски планове и карти
Работа с топографски планове и карти, M1:25 000, dH=10m

Others

Information

Програма за конвертиране на текстови файлове.
Конвертира между кодови таблици на DOS, Windows и DEC UNIX.

Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции
Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции