Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Висша геодезия / Дисциплини /

Теория на сигналите

Теория на сигналите

Дисциплината "Теория на сигналите" е избираема за специалността "Геодезия", направление "Висша геодезия". Придобитите знания и умения по тази дисциплина позволяват на студентите са усвоят различни математически апарати, което ще им позволи да задълбочат своите знания в областта на глобалните позиционни системи, Физическата геодезия, Обработка на периодични геодезически измервания и др. С помощта на предвидените лекции и упражнения, студентите се запознават с основите на случайните процеси, преобразованието на Фурие, спектралния анализ, цифровата филтрация и филтъра на Калман.