Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

Геодезия - II част

Геодезия - II част

След курса на обучение по Геодезия ІІ част студентите могат да проектират и създават мрежи от точки за опорна и работна геодезическа основа, да извършват измервания за определяне на точките по положение и височина, да изчисляват координати и височини, да обработват измерванията чрез строги методи на изравнение. Придобиват се знания за моделиране на територията при извършване на геодезически измервания и обработката им с цел създаване на цифров модел на територията (ЦМТ). Създават се ЦМТ въз основа на налични планове и актуализиране на съществуващи модели чрез геодезически методи. При наличие на план или модел се изучават методите за определяне на площи и обеми.

Конспекти

Конспект Геодезия II част 2017_2018
доц. д-р инж. Иван Кунчев

Конспект Геодезия II част 2016_2017
доц. д-р инж. Иван Кунчев

Учебни материали

Условни знаци 1:1000
Катедра "Геодезия и геоинформатика"

Програма за обработка на геодезически измервания
Обработка на геодезически измервания, изравнение по МНМК, трансформацииПрограмни модули по Геодезия и Геоинформатика
Описание на модулите за решаване на геодезически задачи по Геодезия и Геоинформатика


Други

Ръководство за работа с тотални станции
Микренска-Чернева Кр.,П.Павлов,Т.Илиева-Цветкова

Информация

Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции
Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции