Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

Кадастър

Кадастър

Учебни материали


точност на КК
въпрос № 14

точност на КК
въпрос № 14

Информация

изпит 06-02-2018
резултати от изпит - кадастър, МОГИ

Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние към повърхнината на референтния елипсоид
Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние за преминаване от елипсоидна към проекционна повърхнина