Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

Кадастър

Кадастър

Дисциплината “Кадастър” запознава студентите със съдържанието, организацията, качеството и възможностите за ползване на данните от кадастъра и имотния регистър. Студентите изучават съдържанието и модела на данните в кадастъра и имотния регистър, средствата за извличане и представяне на данни за различни цели на проектирането и оценката на недвижими имоти. Разглеждат се още действията и данните за целите на кадастъра в резултат на изработване на устройствени проекти, както и възможностите за развитие на информационната система на кадастъра като многоцелева информационна система за територията.

Учебни материали


Информация

Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние към повърхнината на референтния елипсоид
Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние за преминаване от елипсоидна към проекционна повърхнина