Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

Морска геодезия

Морска геодезия

След приключване на обучението си студентите имат основни знания за геодезическите работи при извършване на топографска снимка на шелфа, на реки и вътрешни водоеми, на акваторията на морски канали и изработването на морски топографски карти и планове. Отделя се достатъчно внимание на техническите средства и начините за определяне на координати и измерване на дълбочини при морски и речни условия и на технологии за извършване на хидрографски снимки на водни територии. След обработване на резултатите от измерванията се създават бази от данни на цифровия модел на релефа на дъното. В достатъчна степен се разглежда приложението на резултатите от хидрографските снимки за целите на проектирането, за мониторинг на морски пътища и канали, на експлоатацията на вътрешни водоеми и реки.

Публикации


Учебни материали

Морска геодезия
Програма SeaGeo за РНС и генериране на измервания с GPS и Ехолот