Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

Учебна практика по геодезия

Учебна практика по геодезия

Има за цел да затвърди теоретичните познания и създаде практически навици за използване на геодезическите инструменти и технологии при решаването на различни инженерни задачи. За подходящо избран имот със сграда се създава работна геодезическа основа и се определят координатите и котите на опорните точки. С тотална станция се извършва полярна снимка на имота и сградата. Измерванията се използват за определяне на характерни точки, линии, височината на сградата и площта на имота. Прави се снимка на вътрешното разпределение на сградата.

Учебни материали


СКГИОМ - Формат на файловете с данни от преки геодезически измервания
Приложения към Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри