Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

Управление на проекти

Управление на проекти

Дисциплината обхваща проблемите, свързани с управлението на проекти и е ориентирана да предложи знания и изгради начални умения и навици по следните основни проблеми: оценка на инвестициите и технико-икономическа характеристика на проектите; развитие на проектите, финансов анализ и определяне на бъдещите източници на финансиране, провеждане на търгове и сключване на договори, създаване на бизнес план; организация на проекти, планиране на проектите и мониторинг.