Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Дисциплини /

Хидравлика - II част

Хидравлика - II част
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидравлика и хидрология
Водещ преподавател проф. д.т.н. инж. Емил Маринов
Допълнителен език английски

Изучават се основните закони на движението на реалните течности. Подробно се изучават безнапорни течения в открити канали. Специално внимание се отделя на преходните процеси в напорните системи. Подробно се изучават различните видове преливници - остър ръб, практически профил, широк праг, страничен и траншеен преливник. Разглежда се свързването на нивата и гасенето на енергията при водоподпорни съоръжения, движението на подземните води, теорията на тръбните и шахтови кладенци, както и филтрацията под и в тялото на насипните язовирни стени.