Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

CAD - системи

CAD - системи

Учебни материали

Примерни типове линии
гл. ас. инж. Иван Кунчев

AutoCAD типове линии и щриховки
гл. ас. инж. Иван Кунчев

SHP_AutoCAD
гл. ас. инж. Иван Кунчев

материали CAD системи 2015
гл. ас. д-р инж. Иван Кунчев

Записки CAD системи 2019
доц. Иван Кунчев

Правила за заверка

Изисквания CAD Системи 2018
доц. д-р инж. Иван Кунчев


Информация

Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции
Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции