Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

Геодезия

Геодезия
Специалност Архитектура - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Геодезия и геоинформатика
Водещ преподавател доц. д-р инж. Борислав Александров
Допълнителен език английски, френски

Дисциплината ГЕОДЕЗИЯ има за цел да даде на студентите необходимия минимум знания относно геодезическите инструменти и снимачни методи, включително фотограметрични, за изработване на геодезически планове и карти. В обема на лекционния курс студентите се запознават с основни положения от хоризонталното планиране на населени места, пътни комуникации, сгради и съоръжения, както и с методи за тяхното трасиране. Получените знания позволяват на бъдещите архитекти да преценяват кои геодезически задачи могат да използват в архитектурното проектиране самостоятелно и кои със съдействието на инженерните геодезисти.

Учебни материали

Тетрадка за упражнения по Геодезия за студентите от СФ, ТФ и ХТФ
проф. д-р инж. Васил Вълчинов, доц. П. Павлов и др.


Курсови задачи и задания

Задание Геодезия, част I, Работа с топографски планове и карти
Работа с топографски планове и карти, M1:25 000, dH=10m