Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

Геодезия

Геодезия

Дисциплината “Геодезия” има за цел да даде на студентите необходимите теоретични и практически знания за приложението на топографски планове и карти и цифрови модели при устройството и управлението на земи и имоти и решаване на различни инженерни задачи (проектиране, определяне на обеми и площи, изправяне на граници, оценка на имоти); Изучават се инструменти и методи за извършване и обработка на геодезическите измервания, основни принципи за създаване на цифров модел на територията, снимка на вътрешното разпределение на сграда, начин за трасиране на ъгли, дължина, превишения и точки.

Конспекти


Учебни материали

Тетрадка за упражнения по геодезия за студентите от УУЗИ
доц. Р. Янева, проф. В. Вълчинов, доц. М. Илиева


Курсови задачи и задания

Задание Геодезия, част I, Работа с топографски планове и карти
Работа с топографски планове и карти, M1:25 000, dH=10m