Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Дисциплини /

Проект по сградостроителство

Проект по сградостроителство

Проектът по "Сградостроителство" има за задача да изгради известни проектантски умения в студентите чрез разработване на архитектурен работен проект на малка сграда по дадено задание в обем 5-6 листа, формат 35/50. Чрез този проект студентите овладяват графическото изобразяване на елементите на сградата в три проекции, както и стандартните начини за котировка на архитектурни работни чертежи.