Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

База данни и графични системи

База данни и графични системи

Базите от данни са в основата на информационните системи в геодезията – за обработка на геодезически данни, кадастрални информационни системи, графични системи, както и в различни териториални системи, системи за автоматизация и проектиране, банкови и ведомствени системи, във фирми за недвижими имоти и други. Изучаването на дисциплината Бази данни и графични системи осигурява на студентите познания за основните елементи от теорията на информационните системи, математическата логика, теорията на множествата и релационната алгебра. Основната част на предмета е ориентирана и към класификацията, представянето на атрибутни и графични данни, обработката им, организацията на тези данни и структурата на информацията в графичните системи.

Информация

Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции
Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции