Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

Геоинформатика - I част

Геоинформатика - I част

Конспекти

Конпект по Геоинформатика, част I, 2017 год.
Конпект по Геоинформатика, част I, уч. год. 2017

Конспект по Геоинформатика 1
проф. д-р инж. Васил Вълчинов

Учебни материали

Програмни модули по Геодезия и Геоинформатика
Описание на модулите за решаване на геодезически задачи по Геодезия и Геоинформатика

Информация

Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции
Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции

Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние към повърхнината на референтния елипсоид
Програма за изчисляване на корекция на измерено разстояние за преминаване от елипсоидна към проекционна повърхнина