Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Дисциплини /

Теория на архитектурата I

Теория на архитектурата I

Дисциплината дискутира основни теми на теоретични дебати в областта на архитектурата като културен феномен. Пространство и полета, граница в архитектурното пространство, функция и семантика в архитектурния език, пространствени ордери, методи на архитектурно проектиране, поетика на архитектурата като изразително средство са някои от основните теми за аналитично представяне, критичен прочит и оценка по време на курса.

Целта на предмета е да изгради у студента умения за критичен анализ и оценка на архитектурни феномени в различен контекст, а така също и способности да локализират свои архитектурни творби в контекста на една универсална архитектурна култура.