Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Дисциплини /

Съвременни явления в архитектурата I

Съвременни явления в архитектурата I

Курсът очертава основни тенденции и имена, съставящи съвременния архитектурен пейзаж в глобален мащаб с фокус върху Япония.

Представени са основни фигури от съвременната архитектурна практика с техните възгледи и формиращи ги фактори, концептуална еволюция и ключови творби основополагащи определена тенденция или явление. Основните теми очертават връзката между традиция и съвременност в менталната нагласа и пространствената структура на многоликата архитектурна палитра в Япония.