Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Дисциплини /

Съвременни явления в архитектурата II

Съвременни явления в архитектурата II

Курсът очертава основни тенденции и имена, съставящи съвременния архитектурен пейзаж в глобален мащаб.

Съвременните тенденции се представят чрез анализ на ключови текстове, написани от архитекти като Рем Кулхас, Питър Айзенман, Фумихико Маки, Даниел Либескинд, Тойо Ито, Бернар Чуми, Арата Исозаки и др. Целта на курса е да дефинира ролята на текста и теоретичните разработки в развитието на съвременната архитектурна практика.