Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата / Дисциплини /

Съвременни аспекти на архитектурната технология

Съвременни аспекти на архитектурната технология

Цели на курса: Придобиване на устойчиви знания за развитието на съвременните архитектурно-конструктивни системи, технологии и детайли.

ЕСФECПо проект BG051PO001-3.1.07 "АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА"

Лекционният курс разглежда следните основни теми:

  • Аспекти на фасадната обвивка;
  • Интегрирани леки окачени фасадни стени;
  • Фасадни облицовки - метални, керамични, стъклени и др;
  • Покривни покривки – плоски и скатни покриви;
  • Озеленени покриви – плоски и скатни;
  • Специфични подови решения;
  • Окачени тавани – минераловатни, плоскостни от гипсокартон, линейни;
  • Съвременни вътрешни преградни стени;
  • Сухо строителство – подове, стени, тавани, покриви.