Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

Геоинформатика III (обектно ориентирано програмиране, обектно ориентирани бази данни, геостатистика)

Геоинформатика III (обектно ориентирано програмиране, обектно ориентирани бази данни, геостатистика)

След курса на обучение по Геоинформатика ІІІ част студентите ще имат необходимият минимум знания от Геостатистически анализи (пространствени и структурни), концепции за обектно ориентирани бази данни и Обектно Ориентирано Програмиране (ООП). Тези знания са необходими при използването на приложни програми, CAD и GIS системи използвани в геодезията, както и надстройването им с цел оптимизиране на производствените им дейности. В процеса на обучение студентите се запознават с основни идеи на ООП и методи на достъп и манипулиране на обекти, управление на класове. Проектиране и реализация на ООП, приложение на ActiveX контроли (ОСХ), приложно програмиране.

Конспекти


Информация

Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции
Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции