Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Дисциплини /

Основи на архитектурното проектиране - курсови задачи

Основи на архитектурното проектиране - курсови задачи
Специалност Архитектура - регулирана професия
Факултет Архитектурен факултет
Катедра История и теория на архитектурата
Водещ преподавател гл.ас. арх. Владимир Михов

В поредица абстрактни, освободени от функция и конструкция композиции студентите изучават: - Свойствата на формата: размер, геометрична характеристика, ориентация на формата в средата, светлост, цвят, фактура, текстура, ажурност и прозрачност. - Средствата за естетическа организация на формата: симетрия и асиметрия, редуване, мащаб, пропорции, контраст, нюанс, равенство, единство и съподчинение. - Графични техники, подходящи за използване в архитектурния чертеж.

Правила за заверка


Други