Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Градоустройство - I проект

Градоустройство - I проект
Специалност Архитектура - регулирана професия
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р арх. Валери Иванов
Допълнителен език английски, френски

Курсов проект на несложно и малко селище, чрез който на студентите се поставят следните задачи: основни методи на анализ на средата; условия, качества и структура на населените места, на техните икономически, екологични, социални, пространствени, исторически и др. характеристики; запознаване с основни природни и антропогенни фактори, които формират селищната структура; формиране на основната стратегия за развитие на населеното място; разработване на Застроителен регулационен план при отчитане на действаща законова и нормативна база.

Курсови задачи и задания

Градоустройство - спец. Архитектура - I проект
Гергана Михайлова, спец. Архитектура, III курс, ф.No.8306, уч.г.2008-2009

Градоустройство - спец. Архитектура - I проект
Елена Петрова, спец. Архитектура, III курс, ф.No.8305, уч.г.2008-2009

Задание за проект за малко населено място по "Градоустройство - I " за спец. Архитектура
Задание за проект за малко населено място по "Градоустройство - I " за спец. Архитектура

Чуйпетлово - задание - Архитектура
Чуйпетлово - задание - Архитектура

Илаков рът - задание - Архитектура
Илаков рът - задание - Архитектура

Каменари - задание - Архитектура
Каменари - задание - Архитектура

Лозно - задание - Архитектура
Лозно - задание - Архитектура