Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Дисциплини /

Проект за градско развитие

Проект за градско развитие
Специалност Урбанизъм
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. арх. Веселин Дончев

Дисциплината дава познания за градското развитие като взаимодействие на природни и материални ресурси и социални активности. Придобиват се умения за анализ, синтез и прогнози на сложна урбанистична среда. Създава се отношение към работата със сравнително по- комплексни структури и градски модули.