Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидротехника и хидромелиорации / Дисциплини /

Запознаване с хидротехнически обекти - практика

Запознаване с хидротехнически обекти - практика
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател гл.ас. инж. Тоньо Чолаков

Студентите се запознават с различни видове хидротехнически съоръжения: язовирни стени, ВЕЦ, хвостохранилища, тунели и др.