Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидротехника и хидромелиорации / Дисциплини /

ВЕЦ и ПАВЕЦ

ВЕЦ и ПАВЕЦ
Специалност
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Димитър Кисляков
Допълнителен език немски, английски

Изучават се специални въпроси, свързани с механичното и електрооборудване на ВЕЦ и ПАВЕЦ, управлението му, преходни режими на работа, компановка и конструктивен анализ на машинните сгради. Курсът дава специални знания в областта на ВЕЦ и ПАВЕЦ.