Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидротехника и хидромелиорации / Дисциплини /

Използване на водната енергия

Използване на водната енергия
Специалност Хидромелиоративно строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Росица Николаева
Допълнителен език руски

Студентите се запознават с въпроси от изследвания на хидроенергийните системи със съоръженията към ВЕЦ и ПАВЕЦ: деривационни съоръжения, водни кули, напорни тръбопроводи, машинни сгради и оборудване. Курсът дава основни знания в областта на хидроенергетиката.

Конспекти


Курсови задачи и задания