Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидротехника и хидромелиорации / Дисциплини /

Насипни язовирни стени

Насипни язовирни стени
Специалност Хидромелиоративно строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Димитър Тошев
Допълнителен език руски, английски

Студентите получават знания върху методи за филтрационни и статически анализи и проектиране на съвременни конструкции насипни язовирни стени с почвени и непочвени противофилтрационни елементи.