Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидротехника и хидромелиорации / Дисциплини /

Пристанища и брегозащитни съоръжения

Пристанища и брегозащитни съоръжения
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Игнат Игнатов

Разглеждат се видовете конструкции на кейови стени, вълноломи и брегозащитни съоръжения. Основно внимание се отделя на тяхното проектиране и статично оразмеряване.