Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидротехника и хидромелиорации / Дисциплини /

Хидротехнически съоръжения

Хидротехнически съоръжения
Специалност Хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Димитър Тошев
Допълнителен език руски, английски

Обучава се върху проектирането и строителството на бетонни, контрафорсни, дъгови, земни и каменнонасипни язовирни стени и техните прилежащи съоръжения: преливници, водовземни и отбивни съоръжения и др.