Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидротехника и хидромелиорации / Дисциплини /

Приложна скална механика и подземно хидротехническо строителство

Приложна скална механика и подземно хидротехническо строителство
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидротехника и хидромелиорации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Виктор Ташев

В първата част се излагат основите на приложната скална механика – значение, цел и обхват на инженерногеоложките и хидрогеоложките проучвания. Дискутират се съществуващите класификационни системи за оценка на скалните масиви от гледна точка на подземното строителство. Обсъжда се влиянието на различни структурни нарушения върху поведението на подземните съоръжения и методите на строителство. Във втората част се разглеждат проучването, технологията, механизацията и организацията на строителните работи, специфични за подземните хидротехнически съоръжения. Специално внимание се отделя на конструктивното оформяне, хидравличното и статично оразмеряване, а също така и на някои специфични проблеми на мониторинга.