Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Дисциплини /

Софтуер за управление на електронни геодезически инструменти

Софтуер за управление на електронни геодезически инструменти

След приключването на курса на обучение по дисциплината "Софтуер за електронни геодезически инструменти" студентите имат познания за различните модели електронни геодезични инструменти (ЕГИ) и периферните устройства към някои от тях, геодезичните задачи, които са вградени в инструментите и програмните продукти за обмен на данни между тях и персонален компютър. Запознати са със стандартните формати на данни и създаването на потребителски формати за ЕГИ, софтуери за обработка на измервания и програмиране на функционалните възможности на софтуера на ЕГИ.

Учебни материали

Програмни модули по Геодезия и Геоинформатика
Описание на модулите за решаване на геодезически задачи по Геодезия и Геоинформатика

СКГИОМ - Формат на файловете с данни от преки геодезически измервания
Приложения към Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. За контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри

Други

Ръководство за работа с тотални станции
Микренска-Чернева Кр.,П.Павлов,Т.Илиева-Цветкова

Информация

Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции
Настройки на компютъра за регионални настройки на кирилица и десетична точка на математическите операции