Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидротехника и хидромелиорации / Дисциплини /

Статичен и динамичен анализ на язовирни стени и хвостохранилища

Статичен и динамичен анализ на язовирни стени и хвостохранилища