Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Физика / Дисциплини /

Физика

Физика
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Физика
Водещ преподавател доц. д-р Звезделин Пейков

Курсът по физика е предназначен за студентите от Хидротехническия факултет на УАСГ. Неговата цел е да даде на студентите познания за основните физични явления, идеи и закони на природата, както и за методите на физичните изследвания. В този курс по физика са включени основните раздели на физиката: механика, термодинамика, механика на флуидите, молекулна физика, електромагнетизъм, вълнова оптика, както и лекции по трептения, вълни и някои сведения по ядрена физика (отнасящи се главно до радиоактивността и дозиметрията). Получените познания и умения от студентите са необходими в по-нататъшната им дейност.

Конспекти