Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Физика / Дисциплини /

Физика

Физика
Специалност Геодезия - задочно - регулирана професия
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Физика
Водещ преподавател доц. д-р Звезделин Пейков

Курсът по физика е основен курс за студентите от Геодезическия факултет и има за цел да им даде знания и умения в теорията и практиката от главните раздели на съвременната физика, както и да ги запознае с методите за изследване на физическите явления и измерването на физическите величини. Застъпени са разделите: Механика, Трептения и вълни, Молекулна физика и термодинамика, Електричество и магнетизъм, Оптика, Атомна и Ядрена физика, които са важни за студентите като основа за следващите специализирани курсове по време на тяхното обучение и за цялостното им изграждане като бъдещи инженери.