Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Физика / Дисциплини /

Приложна електротехника в строителството

Приложна електротехника в строителството
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Физика
Водещ преподавател гост-доц. д-р инж. Иван Костов

Основната задача на курса е студентите да усвоят следните знания: основни зависимости във веригата на постоянния и променливия електричен ток - пад на напрежение и загуби в електрическите вериги; трифазни инсталации; фактор на мощността и неговото икономическо приложение; основни електрически машини - генератори и мотори, използвани в индустрията; вътрешни електрически инсталации - пресмятане на съпротивления, основи на технологията, дизайн; техническо поддържане.

Учебни материали