Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Drawing and Modelling / Department News /

ЗАВЕРКА НА ПРАКТИКА ПО РИСУВАНЕ

13.09.2017

ЗАВЕРКА НА ПРАКТИКАТА ПО РИСУВАНЕ -- 25.09.2017г., в 10.30 часа.

Последна дата за всички студенти, които не са първи курс и се явяват с рисунки правени през други учебни години.