Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Промишлени и аграрни сгради / Новини

Новини

Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" на тема: "Архитектура на сгради и комплекси за малки предприятия"
09.08.2012
Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" по научна специалност 02.17.05 "Архитектура на ...
90 години от рождението на професор арх. Методи Писарски
25.11.2011, Катедра "Промишлени и аграрни сгради"
Навършиха се 90 години от рождението на дългогодишния преподавател и ръководител на катедра "Промишлени и аграрни сгради"