Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Новини

Новини

Публична академична лекция на професор д-р инж. Васил Кърджиев
18.02.2019

Източник: катедра “Масивни конструкции”
Обява за академична длъжност "асистент"
15.06.2017
На основание Решение на Академичния съвет с Протокол №18/12.04.2017г. Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира ...
Източник: катедра “Масивни конструкции”
Избор на ръководител катедра “Масивни конструкции”
04.01.2017
Информацията е в прикачения файл.
Източник: “Масивни конструкции”
Конкурс за професор към катедра "Масивни конструкции"
07.09.2016
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 363/ 13.06.2016г. са назначени специалисти за членове на научно жури за избор на професор по професионално ...
Източник: катедра "Масивни конструкции"
“Дипломна работа на годината”, издание 2016 година, категория: Конструкции, раздел: Стоманобетон
30.06.2016
Катедра „Масивни конструкции” при У А С Г съвместно с КИИП регионална колегия София-град организират конкурс за "НАЙ-ДОБРА ДИПЛОМНА ...
Източник: катедра "Масивни конструкции"
Избор на ръководител катедра “Масивни конструкции”
07.03.2016
Информацията е в прикачения файл.
Източник: “Масивни конструкции”
Публична академична лекция на доцент д-р инж. Методи Андреев
24.02.2016
На 02 март (сряда) 2016 г. от 15.00 часа в зала 311 на блок Б (Заседателна зала на Строителен факултет), доцент д-р инж. Методи Андреев от катедра ...
Източник: катедра “Масивни конструкции”
Конкурс за доцент към катедра "Масивни конструкции"
20.11.2015
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 662/ 02.10.2015г. са назначени специалисти за членове на научно жури за избор на доцент по професионално ...
Източник: катедра "Масивни конструкции"
ПЪРВА НАУЧНО- ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ СТОМАНОБЕТОННИ И ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ- ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 22 – 23 ОКТОМВРИ 2015 ГОД.
21.10.2015
Колективът на катедра “Масивни конструкции” Ви кани да участвате в Първа научно приложна конференция на тема „Стоманобетонни ...
Източник: катедра "Масивни конструкции"
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5