Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Новини

Новини

Защита на дисертационния труд на ас. инж. Евгения Асенова Богданова
12.06.2017
На 20.06.2017 г. (вторник) от 14:00 часа в Заседателната зала на СФ (зала311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен ...
Източник: катедра ТМС
Публична защита на дисертационния труд на гл. ас. инж. Катя Михайлова Белева
27.02.2015
На 12.03.2015 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Заседателната зала на СФ, на УАСГ, трети етаж, корпус Б, ще се проведе публична защита на ...
Източник: катедра ТМС
Покана за публична лекция
23.10.2013

Източник: катедра "ТМС"
Покана за разширен катедрен съвет
28.06.2013
На 05 юли (петък) 2013 г. от 16,30 часа в Заседателната зала на Строителен факултет ще се състои разширен катедрен съвет, на който ас. инж. ...
Източник: катедра "ТМС"
Конкурс за доцент по строителни машини към катедра "Технология и механизация на строителството"
16.05.2013
Със Заповед на Ректора на УАСГ №153/ 18.03.2013г. са назначени специалисти за членове на научно жури за избор на доцент по професионално ...
Източник: катедра "ТМС"