Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Новини

Новини

Покана за публична лекция
23.10.2013

Източник: катедра "ТМС"
Покана за разширен катедрен съвет
28.06.2013
На 05 юли (петък) 2013 г. от 16,30 часа в Заседателната зала на Строителен факултет ще се състои разширен катедрен съвет, на който ас. инж. ...
Източник: катедра "ТМС"
Конкурс за доцент по строителни машини към катедра "Технология и механизация на строителството"
16.05.2013
Със Заповед на Ректора на УАСГ №153/ 18.03.2013г. са назначени специалисти за членове на научно жури за избор на доцент по професионално ...
Източник: катедра "ТМС"