Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Новини

Новини

Покана за защита на дисертационен труд на инж. Марика Петрова Георгиева
27.11.2018
На 6.12.2018 г. (четвъртък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (з. 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на ...
Източник: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Покана за защита на дисертационен труд на ас. инж. Веселина Денева Желязкова
04.07.2018
На 12.07.2018 г. (четвъртък) от 17:00 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (з. 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на ...
Източник: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Учебно-производствена практика по организация и изпълнение на строителството за специалност ССС, ІV курс
25.05.2018
Учебно-производствената практика за специалност ССС, ІV курс ще се проведе в периода 09.07 - 12.07.2018 год. Графикът на групите и формата за ...
Източник: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Конкурс за "Професор" към Катедра "Организация и икономика на строителството"
14.05.2018
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 12 / 06.02.2018 г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 175 / ...
Източник: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Покана за защита на дисертационен труд на инж. Мария Кирякова Петкова
02.05.2018
На 11.05.2018 г. (петък) от 15:00 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (з. 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на ...
Източник: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Кадрова политика за развитие на катедра "Организация и икономика на строителството"
02.05.2018

Източник: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Изисквания на Катедра "Организация и икономика на строителството" относно заверка на учубните семестри и право за полагане на изпит
28.11.2017

Източник: Катедра "Организация и икономика на строителството" , Строителен факултет
Избор на отговорник по качеството за Катедра "Организация и икономика на строителството"
28.11.2017
На 24.11.2017 г. на Катедрен съвет на Катедра "Организация и икономика на строителството" за отговорник по качеството, съгласно чл. 10 от ...
Източник: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Учебно-производствена практика по организация и изпълнение на строителството за специалност ССС ІV к.
23.05.2017
Учебно-производствената практика за специалност ССС ІV курс ще се проведе в периода 03.07 - 06.07. 2017 год. Графикът на групите с формата за ...
Източник: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Страници: 1 | 2 | 3